ادغام وزارت نفت و نیرو به بعد موکول شد

محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که دولت فعلا برنامه‌ای برای ادغام وزرات نفت و نیرو ندارد.

وی که بعد از تصویب ادغام پنج وزارت‌خانه به دو وزارت‌خانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و "صنعت و معدن و تجارت" سخن می گفت، اعلام نظر در این باره را به زمان دیگری موکول کرد.

به گفته آقای میرتاج الدینی بعد از ابلاغ قانون، وزارت‌خانه‌های جدید تشکیل می شوند.

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت ایران موظف شد تا تعداد وزارتخانه‌های این کشور را کاهش دهد.