ایجاد خط حائل میان شمال و جنوب سودان

شمال و جنوب سودان توافق کرده اند که برای پیشگیری از بروز تنش نظامی، یک منطقه حائل غیرنظامی در مرز مشترک خود ایجاد کنند.

این توافق در آستانه استقلال جنوب سودان در نهم ژوئیه انجام شد.

مذاکرات برای ایجاد خط حائل در پی درگیری نظامی در دو منطقه نفتخیز مورد اختلاف و با میانجیگری اتحادیه آفریقا انجام شد.

دو طرف پیش تر برای پایان دادن به تنش ها موافقتنامه هایی را امضا کرده بودند.

بر اساس توافق جدید، نظامیان دو طرف ده کیلومتر از مرز مشترک عقب نشینی خواهند تا یک منطقه حائل 20 کیلومتری ایجاد شود.