'اکثر کارخانه های نوار غزه تعطیل یا نیمه تعطیل است'

یک سازمان اسرائیلی مخالف محاصره اقتصادی نوار غزه گفته است که به دلیل محدودیت هایی که دولت اسرائیل بر سر راه صادرات کالا از این بخش از سرزمین های فلسطینی ایجاد کرده، اکثر کارخانه های غزه یا تعطیل اند و یا زیر ظرفیت کار می کنند.

گزارش این سازمان در حالی انتشار می یابد که کاروان دیگری از کشتی های حامل اقلام و کالاهای بشردوستانه سفر خود را به سوی آب های ساحلی غزه آغاز کرده با این امید که محاصره اقتصادی این منطقه را بشکند.

سازمان اسرائیلی مخالف محاصره اقتصادی غزه گفته است این سرزمین به حای کمک های بشردوستانه به فرصت های مناسب صادراتی نیاز دارد تا بتواند به اقتصاد خود تحرک بخشد.

اسرائیل از سال ۲۰۰۷ و آغاز تسلط جنبش حماس بر غزه، این منطقه را هدف محدودیت های اقتصادی قرار داده است.