طالبان دو روزنامه نگار فرانسوی ربوده شده را آزاد کردند

شورشیان طالبان در افغانستان دو گروگان فرانسوی را که هجده ماه پیش ربوده بودند آزاد کرده اند و این دو نفر به فرانسه بازگشته اند.

هواپیمای حامل ارو گسکویر و استفان تاپونیه، که روز گذشته در افغانستان آزاد شد، روز پنجشنبه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) در یک پایگاه نیروی هوایی فرانسه در نزدیکی پاریس به زمین نشست و آنان مورد استقبال نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری، قرار گرفتند.

این دو نفر در دسامبر سال ۲۰۰۹ هنگام فیلمبرداری یک فیلم مستند در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان ربوده شدند و روز گذشته، محمد رضا، مترجم افغان آنان نیز آزاد شد.