تصویب برنامه‌ای برای کم درآمدها در چین

دولت چین طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن افراد فقیر مالیات کمتری خواهند پرداخت.

به این ترتیب سقف پرداخت مالیات که ۷۵ درصد درآمد افراد را شامل می شود، افزایش خواهد یافت.

مطابق این برنامه در آینده کسانی که درآمد آنها کمتر از حدود ۵۴۰ دلار در ماه است، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف می شوند.

ماه قبل، افزایش قیمت‌ها که با جهش بهای مواد غذایی آغاز شده بود، نرخ تورم چین را به بالاترین میزان خود در سه سال گذشته افزایش داد.

مقام‌های چین قول داده‌اند که فاصله طبقاتی میان اکثریت افراد فقیر و شهرنشینان را کاهش دهند.

شهرنشینان چین در سال‌های اخیر به دلیل رشد سریع اقتصادی این کشور، از رفاه بیشتری برخوردار شده اند.