گرد و غبار شدید آسمان آبادان و خرمشهر را تیره کرد

گزارش ها از ایران حاکیست که برای چندمین بار متوالی در سال جاری خورشیدی، توده غلیظ گرد و غبار آسمان شهرهای آبادان و خرمشهر را تیره کرده است.

اداره محیط زیست آبادان اعلام کرد که حد مجاز آلودگی هوا ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است اما اکنون غلظت گرد و غبار در آسمان آبادان و خرمشهر به ۴۸۰ میکرو گرم بر متر مکعب افزایش یافته است.

این پدیده که تا فردا ادامه خواهد داشت و هم اکنون دید افقی در شهرستان آبادان را به هزار و ۲۰۰ متر محدود کرده است.