اعتصاب کارکنان دولت در بریتانیا

در پی برنامه دولت بریتانیا برای اصلاح حقوق بازنشستگی، هزاران تن از کارمندان دولتی در این کشور امروز( پنج شنبه ۳۰ ژوئن) دست به اعتصاب زده اند و به گفته اتحادیه های صنفی، حدود ۷۵۰ هزار کارمند دولت در این اعتصاب شرکت دارند.

بسیاری از مدارس و دفاتر مالیاتی در سراسر این کشور تعطیل است و انتظار می رود رسیدگی به مدارک مسافران در فرودگاه ها نیز به دلیل اعتصاب کارمندان دفتر مهاجرت با تاخیر زیاد صورت گیرد.

دیوید کامرون، نخست وزیر، با محکوم کردن این اعتصاب آن را "غیر مسئولانه" خوانده و گفته است کهنسال شدن ساختار جمعیتی به دلیل افزایش امید به زندگی، همراه با کسری ده درصدی بودجه به آن معنا است که ساختار حقوق بازنشستگی در بخش دولتی باید اصلاح شود.

رهبران اتحادیه ها نیز می گویند دولت به رهبری آقای کامرون در اجرای یک برنامه ریاضت اقتصادی، کارمندان دولت را هدف قرار داده است.