یک شرکت متعلق به برلوسکونی ۵۶۰ میلیون یورو جریمه شد

یک دادگاه تجدید نظر در ایتالیا با صدور حکمی شرکت مالی 'فینینوست'، متعلق به خانواده سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا را به دلیل انجام یک معامله غیرقانونی، ۵۶۰ میلیون یورو جریمه کرده است.

بر اساس رای دادگاه، فینینوست باید این مبلغ را به عنوان غرامت به یک شرکت رقیب به نام 'سی آی آر' (CIR) بپردازد.

حکم این دادگاه تجدید نظر در میلان به رقابت فینینوست و سی آی آر برای تحت کنترل گرفتن یک شرکت انتشاراتی مربوط می شود که شرکت آقای برلوسکونی آن را در سال ۱۹۹۱ خرید.

قاضی ای که مجوز انجام این معامله را صادر کرده بود، بعدا به فساد متهم شد.

فینیوست پیشتر علیه حکم صادر شده در دادگاه بدوی مبنی بر پرداخت جریمه ای معادل ۷۵۰ میلیون یورو در خواست تجدید نظر کرده بود.

آقای برلوسکونی که یک غول رسانه ای در ایتالیا به شمار می رود، سعی کرده بود هفته پیش با تصویب یک قانون جدید، حکم جریمه شرکتش را به حال تعلیق در آورد، اما به دلیل واکنش اعتراضی مخالفان دولت و همچنین سایر متحدانش در دولت ائتلافی ناچار شد از این اقدام خود دست بردارد.