کراچی تحت کنترل نیروهای امنیتی پاکستان درآمد

نیروهای شبه نظامی و پلیس در پاکستان کنترل بخشهایی از شهر کراچی که در چند روز اخیر شاهد درگیری های خشونت آمیز بوده را در دست گرفته اند.

در طی درگیری هایی که این هفته در کراچی، مهم ترین مرکز اقتصادی و بندر تجاری پاکستان رخ داده، حداقل یکصد نفر به ضرب گلوله در درگیریها میان افراد مسلح کشته شدند.

روز جمعه دولت با صدور حق تیر به نیروهای امنیتی دستور داد که عاملان خشونت را به محض مشاهده به ضرب گلوله از پای دربیاورند.

این خشونتها عمدتا به باندهای مسلح مرتبط با احزاب و گروههای قومی رقیب نسبت داده شده است.