وزارت ارشاد ایران 'بنیاد مد و لباس' راه اندازی کرده است

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسینی، وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، با اشاره به روز ۳۱ تیرماه که "روز عفاف و حجاب" نامگذاری شده، گفته است که "بنیاد ملی مد و لباس فعالیت خود را در راستانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب آغاز کرده است."

او گفته است در این بنیاد جلسات منظمی تشکیل می شود و "ایده های خوبی" مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و ابراز امیدواری کرده است که با اجرای این ایده ها، "قدم های مثبتی در ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب برداشته شود" هر چند در این گزارش، ماهیت این ایده ها تشریح نشده است.

به گزارش فارس، رئیس بسیج جامعه زنان هم گفته که دانشگاه های ویژه زنان برای تربیت "کارشناس عفاف و حجاب" تاسیس می شود و خبر داده است که: "زنان سراسر کشور با راهپیمایی در روز ۱۷ تیر، خواستار اجرای قانون گسترش حجاب و عفاف می شوند."