اجرای طرح محدودیت مصرف برق در ژاپن آغاز شد

از روز جمعه، ۱۰ تیر (اول ژوئیه)، طرح دولت ژاپن برای کاهش مصرف برق در توکیو، پایتخت، و مناطق شمالی این کشور به اجرا گذاشته شده و دولت از مردم خواسته است با پانزده درصد مصرف کمتر، مانع از خاموشی اجباری در این مناطق شوند.

طرح کاهش مصرف یکی از نتایج آسب دیدن نیروگاه هسته ای فوکوشیما در جریان زمین لرزه و سونامی ماه مارس و بی اعتمادی نسبت به ایمنی در بخش انرژی هسته ای است و در حالی به اجرا گذاشته می شود که گرمای هوا در ماه ژوئن در این کشور کم سابقه توصیف شده است.