لهستان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفت

برای اولین بار از زمان عضویت در اتحادیه اروپا در هفت سال پیش، لهستان از روز جمعه، ۱۰ تیر (۱ ژوئیه)، ریاست دوره ای شش ماهه خود بر اتحادیه را آغاز می کند.

به گفته خبرنگاران، دولت لهستان ریاست بر اتحادیه اروپا را فرصتی می داند که می تواند از آن برای ترغیب سایر کشورهای عضو به تلاش برای تاثیرگذاری بر کشورهای شرق اروپا مانند بلاروس، اوکراین و گرجستان استفاده کند.

ریاست دوره ای لهستان بر اتحادیه اروپا در حالی آغاز می شود که افزایش بودجه اتحادیه باعث اختلاف نظر بین کشورهای عضو شده و همچنین برخی از اعضای اتحادیه با بحران مالی کم سابقه ای مواجه هستند.