حضور استراوس کان در دادگاه و 'تردید درباره اتهام تجاوز'

روز جمعه، ۱۰ تیر (۱ ژوئیه)، دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، بار دیگر در برابر قاضی دادگاهی در نیویورک حاضر خواهد شد و درخواست خواهد کرد تا شرایطی که دادگاه برای آزادی او به قید وثیقه تعیین کرده تقلیل یابد.

در ماه مه سال جاری، مستخدمه هتل محل اقامت دومینیک استراوس کان در نیویورک شکایتی را در مورد اقدام آقای استراوس کان به تجاوز به عنف تسلیم دستگاه قضایی کرد و در پی آن، رئیس وقت صندوق بین المللی پول دستگیر و چند روز بعد به شرط نصب دستبند ردیاب الکترونیکی و حضور ماموران مسلح در برابر محل سکونت، به قید وثیقه از زندان آزاد شد و در حبس خانگی قرار گرفت .

رسانه های آمریکا در روزهای اخیر گزارش هایی را منتشر کرده اند حاکی از اینکه ظاهرا دادستانی مسئول پیگیری پرونده نسبت به صحت اتهامات مستخدمه هتل تردید یافته است و این احتمال وجود دارد که پرونده اتهامی علیه آقای استراوس کان را قابل طرح در دادگاه نداند.