کلینتون: حکومت سوریه فرصت را به سرعت از دست می دهد

وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به برخورد خشونت آمیز حکومت سوریه با تظاهرات اعتراضی مردم، گفته است که رهبری سوریه به سرعت فرصت انجام مسالمت آمیز اصلاحات را از دست می دهد و هشدار داده که فقدان اصلاحات به تشدید مخالفت های سازمان یافته منجر می شود.

هشدار هیلاری کلینتون در حالی انتشار می یابد که منتقدان سیاست خارجی آمریکا گفته اند که دولت این کشور مواضع متفاوتی را در قبال رهبران سوریه و لیبی اتخاذ کرده، و با وجود یکسان بودن برخورد حکومت های دو کشور با معترضان، از جمله استفاده از ارتش برای سرکوب آنان، از اقدام عملی علیه رهبر سوریه خودداری ورزیده است.

همزمان، براساس گزارش ها، از صبح جمعه، ۱۰ تیر (۱ ژوئیه)، گروهی از مردم در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، دست به راهپیمایی زده و خواستار سرنگونی رژیم این کشور شده اند.