'تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در مورد مشایی و بقایی'

فاضل موسوی، نماینده مجلس ایران از "تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در خصوص پرونده مشایی و بقایی" خبر داده است.

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران هستند که محافظه کاران منتقد دولت در ماه‌های اخیر از آنها به عنوان اعضای "جریان انحرافی" نام می‌برند.

آقای موسوی که عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفته است که "پرونده بقایی و مشایی از زوایای مختلف و به صورت موشکافانه در این کیمیسون بررسی می‌شود."

وی پرونده این دو نفر را "شبه قضایی" خواند و از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد.