واکنش حزب سوسیالیست فرانسه به خبر آزادی استراوس‌کان

حزب سوسیالیست مخالف دولت فرانسه از آزادی دومینیک استراوس‌کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول از حبس خانگی در نیویورک استقبال کرده است.

بنوآ امون، سخنگوی این حزب، لغو حبس خانگی آقای استراوس‌کان خبری تسکین بخش توصیف ‌است.

یکی از اعضای سوسیالیست پارلمان فرانسه هم گفته ‌است که آقای استراوس‌کان می‌تواند بار دیگر به عنوان یک رقیب مهم در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مطرح شود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده آقای استراوس کان می‌گوید این پرونده هنوز مختومه نشده، اما او با موافقت دادستان و بدون اخذ وثیقه آزاد است.