استراوس کان نمی‌تواند از آمریکا خارج شود

دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق جهانی پول امروز در حالی که لبخند می‌زد دادگاه را ترک کرد.

وکیل او می گوید که حالا آقای استراوس کان می‌تواند نیویورک را ترک کند اما باید تا ختم رسیدگی به این پرونده در آمریکا بماند.

وی به اتهام آزار جنسی مستخدم زن یکی از هتل‌های این شهر بعد از سپردن وثیقه نقدی شش میلیون دلاری در نیویورک در حبس خانگی بود.

قاضی رسیدگی کننده گفته ‌است که پرونده علیه آقای استراوس کان هنوز مختومه نشده، اما او با موافقت دادستان و بدون اخذ وثیقه آزاد است.

پرونده‌ای که بر اساس آن رئیس سابق صندوق جهانی پول، به تجاوز و آزار جنسی متهم شده بود، با ابراز نگرانی در مورد اعتبار اظهارات شاکی با اشکال روبرو شده است.