چین، نودمین سالگرد بنیانگذاری حزب کمونیست را جشن می گیرد

چین، نودمین سالگرد بنیانگذاری حزب حاکم کمونیست را که در سال 1949 به قدرت رسید، جشن می گیرد.

برنامه های تلویزیونی ویژه و جشن های سنتی گالا به این مناسبت برگزار شده و یک مستند تلویزیونی وطن پرستانه با حضور بسیاری ازز چهره های معروف چین نمایش داده شده است.

همزمان ون جیابائو، نخست وزیر چین، به همین مناسبت، خط قطار سریع السیر میان پکن و شانگهای را افتتاح کرده است.

چین، قدرت دوم اقتصادی جهان، در حالی پیشرفت چشمگیر خود را جشن می گیرد که به عقیده تحلیلگران، سرکوب های سیاسی مخالفان دولت دراین کشور در سال های اخیر به اوج خود رسیده است.