نگرانی آمریکا از بازداشت فعالان زن در ایران

وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران از جمله مهناز محمدی، فیلم ساز، از حکومت این کشور خواسته است به حق آزادی بیان شهروندانش احترام بگذارد.

مارک تونر، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا جمعه به خبرنگاران گفت: "ما از بازداشت های اخیر فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و هنرمندان به وسیله مقام های ایرانی به شدت نگران هستیم."

آقای تونر همچنین نسبت به وضع دیگر فعالان بازداشت شده مانند مریم مجد، مریم بهرمان و زهرا یزدانی ابراز نگرانی کرد.

آقای تونر گفت: "از حکومت ایران می خواهیم به تعهداتش از جمله تعهدات بین المللی خود عمل کند و به حقوق جهانشمول مردم ایران از جمله حق آزادی بیان احترام بگذارد."