نماینده مجلس ایران: آقای احمدی‌نژاد کمی دلگیر است

فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران از دست نمایندگان مجلس "کمی دلگیر" است.

خانم آلیا به خبرگزاری ایلنا گفته است که آقای احمدی نژاد، "نه با مجلس قهر است و نه از مجلسیان دلخور اما ممکن است کمی دلگیر باشد".

سخنان این نماینده مجلس ایران به "فریادهای دو-دو نمایندگان در روز رأی اعتماد وزیر ورزش" بر می گردد.

خانم آلیا گفته است برخی حرکات در شان مجلس نیست و نمایندگان نباید در حین سخنان آقای احمدی نژاد، دو دو می کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اغلب برای ابراز مخالفت خود، فریاد دو دو سر می دهند.