بشار اسد، فرماندار شهر حما را برکنار کرد

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه طی فرمانی، فرماندار شهر حما را که شاهد تظاهرات ضد دولتی بوده، از کار برکنار کرده است.

تلویزیون دولتی سوریه گفت احمد خالد عبدالعزیز از سمت خود برکنار شده است.

روز جمعه این شهر شاهد بزرگ ترین تظاهرات ضد دولتی در این کشور بود.

روز گذشته، صدها هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی در سراسر سوریه شرکت کردند و گروه های حقوق بشری می گویند حداقل ۲۴ نفر در جریان این تظاهرات کشته شدند.