'سرویس‌های اطلاعاتی در قاچاق سوخت دست دارند'

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران گفت که عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، پیش از اعدام گفته بود که بعضی سرویس های اطلاعاتی در قاچاق سوخت از ایران نقش دارند.

آقای مصلحی گفت: "وقتی ریگی دستگیر شد، اعتراف کرد که یکی از وظایف آنها حمایت از قاچاق مواد سوختی از جمله بنزین و نفت بود و سرویس های اطلاعاتی که از ما می خواستند این کار را انجام دهیم، به فکر این بودند که مشکلات سوختی خود را از این راه رفع کنند".

وزیر اطلاعات ایران که در همایش راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن می گفت، "سرویس های اطلاعاتی دشمنان جمهوری اسلامی و سرویس های اطلاعاتی برخی کشورهای همسایه شرقی ایران" را متهم کرد که از شبکه های قاچاق در داخل و خارج از این کشور حمایت می کنند.