جلسه اتحادیه اروپا برای کمک به یونان

وزرای امور پولی و مالی کشورهای عضو یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، برای بررسی کمک به یونان تشکیل جلسه می دهند.

این گردهمایی پس از آن صورت می گیرد که پارلمان یونان بسته سیاست های انقباضی را تصویب کرد. نشست جدید وزرای اتحادیه اروپا برای اعطای هفده میلیارد دلار کمک اضطراری به یونان است تا بتواند از ورشکستگی نجات پیدا کند.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای اعطای کمک به اقتصاد بحران زده و بدهکار یونان پیش شرط هایی تعیین کرده بودند که ماهیت سختگیرانه و صرفه جویانه ای دارند. اعتراضات گسترده و اغلب خشونت بار یونانی ها باعث نشد که مجلس این کشور از تصویب سیاست های انقباضی خودداری کند.