محمدعلی صدوقی، امام جمعه یزد درگذشت

محمد علی صدوقی، امام جمعه یزد و شوهرخواهر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران در گذشت.

خبرگزاری ایلنا نوشت که امام جمعه ۶۲ ساله یزد، صبح شنبه امروز ۱۱ تیر (۲ ژوئیه) "به دنبال یک بیماری ناگهانی که طی کمتر از یک هفته سیر پیش رونده ای داشته" درگذشته است.

محمد علی صدوقی عضو مجمع روحانیون مبارز بود و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، برای مدتی معاونت پارلمانی آقای خاتمی را نیز بر عهده داشت.

امام جمعه متوفی یزد، از جمله معدود ائمه جمعه منصوب آیت الله خمینی بود که با وجود نزدیکی به جناح چپ حکومت ایران، در زمان رهبری آیت الله خامنه ای و تا زمان درگذشت خود نیز این سمت را حفظ کرده بود.