مخالفت اتحادیه آفریقا با حکم بازداشت قذافی

اتحادیه آفریقا از اعضای خود خواسته است حکم بازداشت بین المللی معمر قذافی، رهبر لیبی را به اجرا نگذارند.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در پایان نشست خود در گینه استوایی با انتشار بیانیه ای اعلام کردند حکم بازداشت سرهنگ قذافی که به وسیله دادگاه بین المللی کیفری صادر شده است، تلاش برای پیدا کردن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران در لیبی را پیچیده تر می کند.

ژان پینگ، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت این اتحادیه مخالف دادگاه بین المللی کیفری نیست ولی احساس می کند این نهاد بین المللی فقط مقام های آفریقایی را هدف قرار می دهد.

همزمان، مخالفان سرهنگ قذافی از پیشنهاد اتحادیه آفریقا برای گفت و گو درباره آینده لیبی استقبال کردند.

بر اساس پیشنهاد اتحادیه آفریقا، آقای قذافی در این گفت و گوها شرکت نخواهد داشت.