کمک ۱۲ میلیارد یورویی اروپا به یونان تصویب شد

همزمان با ادامه مشکلات مالی در یونان، کشورهای عضو منطقه یورو پرداخت یک کمک اضطراری ۱۲ میلیارد یورویی را به تصویب کرده اند.

این کمک اضطراری در حالی به یونان اعطا می شود که اعضای منطقه یورو و صندوق بین المللی پول در حال بررسی قرار دادن دومین کمک مالی بزرگ خود به این کشور هستند.

پارلمان یونان پیش تر برای برآورده کردن شرایط دریافت دومین بسته بزرگ کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، قوانین جدیدی را در جهت اعمال ریاضت اقتصادی تصویب کرد.

مصوبات پارلمان یونان با واکنش خشمگینانه معترضان در خیابان های آتن مواجه شد.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تاکنون ۱۱۰ میلیارد یورو کمک مالی در اختیار یونان گذاشته اند.