'لازم نیست بمب اتم بسازیم، بمب مال عقب‌افتاده‌ها است'

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، گفته است: "لازم نیست بمب اتم بسازیم، بمب مال عقب‌افتاده‌ها است."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی نژاد که به استان چهار محال و بختیاری سفر کرده است افزود: "در ماجرای هسته‌ای چیزی که از آن می‌ترسند توانستن ایران است. و اراده‌ای که باعث شد ما در این راه وارد شدیم."

کشورهای غربی برنامه‌های هسته‌ای ایران را دارای اهداف نظامی می دانند. اما ایران تاکید می کند که برنامه های هسته ای این کشور صلح آمیز است.

آقای احمدی نژاد برای شرکت در مراسم بهره‌برداری از "بلندترین سد بتونی دوقوسی کشور (کارون ۴) به چهار محال و بختیاری سفر کرده است.