پیدا شدن جسد سرباز ناپدید شده بریتانیایی در افغانستان

گزارشها از افغانستان حاکی است که جسد یک سرباز بریتانیایی که پیشتر گزارش ناپدید شدنش منتشر شده بود، پیدا شده است.

وزارت دفاع بریتانیا گفته است که جسد این سرباز دارای جراحت ناشی از اصابت گلوله است. اما هنوز گزارشی در خصوص دلیل اصلی مرگ این سرباز منتشر نشده است.

پیشتر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده بود که یک سرباز این کشور در افغانستان ناپدید شده و جستجو برای پیدا کردن او آغاز شده است.