"طرحی برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها وجود ندارد"

علی عباسپور تهرانی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران گفته طرحی برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران وجود ندارد.

به گزارش سایت خبر آنلاین، این در حالی است که برخی نمایندگان اعلام کردند کامران دانشجو، وزیر علوم درباره طرح تفکیک دانشجویان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صحبت کرده و قرار است که از مهر ماه این طرح اجرا شود.

طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر وجود قصد دولتمردان برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها مطرح بود. به نوشته خبر آنلاین همین خبرها سبب شد تا رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نامه‌ای به وزیر علوم پیرامون طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بنویسد.

علی عباسپور تهرانی درباره این نامه به خبرآنلاین می گوید: "در این نامه از وزیر خواستم تا اگر قرار است که چنین طرحی در دانشگاه‌ها اجرا شود جزئیات آن در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا ما هم مطلع شویم."

به گفته او "ظاهرا" هیچ طرحی وجود ندارد و "اطلاع دقیقی از جزئیات طرحی که وزارت علوم برای حجاب و عفاف در دانشگاه ها داده در دست نیست."

به گزارش خبر آنلاین، عباسپور تهرانی گفته "ما وضعیت دانشگاه ها را نامطلوب تر از جامعه نمی دانیم و تفکیک جنسیتی تا به آنجا می تواند پیش رود و انجام گیرد که ضربه ای به برنامه تحصیلی دانشجویان وارد نکند. در روزهای اخیر این موضوع در رسانه‌ها سروصدای زیادی کرده و برخی از دانشگاه‌ها نیز از اجرای این طرح طی ماه های آینده خبر داده‌اند در حالیکه جداسازی دختر پسر در دانشگاه ها مفهومی ندارد چرا که این دو جنس در جامعه باید در کنار یکدیگر کار کنند و همان رابطه ای که در جامعه میان زن و مرد حاکم است در دانشگاه ها نیز وجود دارد و به چشم می خورد."