صد درخت چنار در معرض خطر مرگ در تهران

یکصد درخت چنار در خیابان ولیعصر تهران در معرض خطر خشک شدن قرار گرفته اند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، شرکت متروی تهران و حومه در محدوده میدان ولیعصر تا خیابان فاطمی کف تمامی جوی‌ها را در برابر آب نفوذ ناپذیر کرده تا به این ترتیب از ریزش مترو یا نشت آب جلوگیری کند است،اما این اقدام موجب شده ریشه درختان این منطقه رو به خشک شدن برود.

به گزارش ایلنا کارشناسان هشدار می دهند این اقدام مرگ حتمی درختان این منطقه را به دنبال دارد و تا یکی دو سال آینده تمامی ۱۰۰ درخت چنار در این محدوده خشک خواهدشد.