نامه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به نمایندگان مجلس

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار آن شده اند که این کمیسیون "پیش از سفر گزارشگر حقوق بشر به ایران" به وضعیت بستگان زندانی آنان رسیدگی کند.

به گزارش سایت کلمه، این خانواده ها از اعضای کمیسون امنیت ملی خواسته اند که "گزارشی واقعی از وضعیت زندان های کشور به ویژه زندان های اوین، رجایی شهر، قزل قلعه و از بند های عمومی و سلول های انفرادی و قرنطینه و سایر محل های غیر رسمی که زندانیان سیاسی بعضا به صورت ایزوله در آنها نگهداری می شوند، تهیه کنند".

این نامه در شرایطی منتشر شده که در پی انتخاب احمد شهید وزیر سابق امور خارجه مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، مقام های ایرانی گفته اند که اجازه تهیه گزارش از وضعیت این کشور را به وی نخواهند داد.

خانواده های زندانیان سیاسی با ذکر اینکه درخواست های آنها برای ملاقات با مقام های قضایی و رئیس مجلس برای تا کنون بی نتیجه مانده، خواستار آن شده اند که در هیات اعزامی برای بازدید از وضعیت زندان ها، نمایندگانی از فراکسیون اقلیت مجلس نیز حضور داشته باشند.