دو سوم مردم بریتانیا معتقدند وضعیت اقتصادی کشور بدتر شده

دو سوم بریتانیایی های شرکت کننده در یک نظرسنجی معتقدند که وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شده و بیشتر آنها می گویند که برای جبران افزایش قیمت ها، ناچار به صرفه جویی شدید در هزینه های خود شده اند.

خبرگزاری رویتر گزارش داد که مطابق بررسی انجام شده توسط گروه نظرسنجی آی سی ام، ۵۲ درصد کسانی که در بریتانیا مورد پرسش قرار گرفته اند عملکرد دولت محافظه کار دیوید کامرون را در اداره اقتصاد کشور مثبت ارزیابی نمی کنند.

مطابق نظرسنجی اخیر، تنها ۲۳ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که وضعیت اقتصادی بریتانیا نسبت به گذشته بهتر شده است.

با این حال، نتایج همین بررسی نشان می دهد که هنوز ۴۱ درصد مردم بریتانیا معتقدند که بهتر است حزب محافظه کار این کشور را اداره کند و ۲۵ درصد نیز حزب رقیب کارگر را ترجیح می دهند.