شورای نگهبان ادغام پنج وزارتخانه را تصویب کرد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا مصوبه ادغام پنج وزارتخانه و ایجاد دو وزارتخانه جدید را تایید کرده است.

آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری مهر توضیح داد که شورای نگهبان با تشکیل وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" از طریق ادغام سه وزارتخانه‌ "تعاون"، "کار و امور اجتماعی" و "رفاه و تامین اجتماعی" موافقت کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان، تشکیل وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت" با ادغام وزارتخانه‌ های "بازرگانی" و "صنایع و معادن" را دیگر مصوبه ای اعلام کرده که از تایید این شورا گذشته است.

لایحه ادغام این وزارتخانه ها، که از سوی دولت دهم تقدیم مجلس شده بود، هفته گذشته از تصویب نمایندگان گذشته و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود.