مقام های ناتو و روسیه بحران لیبی را بررسی می کنند

بحران لیبی روز دوشنبه در جلسه ای بین مقام های ناتو و روسیه در بندر سوچی واقع در دریای سیاه بررسی می شود.

جیکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی که تلاش می کند راه حلی دیپلماتیک برای درگیریهای لیبی پیدا کند هم در این جلسه حضور خواهد داشت.

روسیه از منتقدان بمباران لیبی است و ناتو را متهم می کند که از هدف اولیه خود که محافظت از جان غیرنظامیان مخالف معمر قذافی است، منحرف شده و در عوض در صدد سرنگونی سرهنگ قذافی است.

روسیه خواهان آتش بس فور در لیبی است.