نشست دمشق برای پایان بحران سوریه بدون نتیجه پایان یافت

نشست یکصد نفر از سیاستمداران، روشنفکران و برخی مخالفان که با حمایت حکومت سوریه برگزار شد، بدون نتیجه به پایان رسید.

این کنفرانس روز یکشنبه تحت عنوان "ابتکار ملی برای سوریه" و به امید یافتن راه حلی برای خاتمه بحران خونین چند ماه گذشته در دمشق برگزار شد.

اما چهره های شناخته شده مخالف در این نشست حضور نداشتند.

هنگامیکه یکی از مخالفین خواستار کناره گیری بشار اسد، رهبر سوریه شد، مورد حمله قرار گرفت و از جلسه بیرون برده شد.

تاکنون اطلاعی از سرنوشت این فرد نیست.