آمریکا خواهان نظام چند حزبی در سودان جنوبی شد

آمریکا از سودان جنوبی خواسته پس از جدایی از بخش شمالی که قرار است روز شنبه رسما اعلام شود، بسوی یک نظام چند حزبی حرکت کند.

پرینستون لایمن، سفیر آمریکا در سودان، به بی بی سی گفت این دولت جدید برای ادامه حمایت های جهانی نیاز به یک قانون اساسی فراگیر دارد.

آقای لایمن افزود مقام های سودان جنوبی به او گفته اند که متعهد به جذب سایر گروه ها و احزاب به روند سیاسی هستند.