رهبر مخالفان برمه به خارج از رانگون سفر می کند

آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت برمه، در نظر دارد برای نخستین بار از زمان پایان دوران حبس خانگی در سال گذشته، به بیرون از رانگون، شهر اصلی برمه و محل اقامت خود، سفر کند اما مقامات دولتی علیه هر گونه تجمع طرفداران وی هشدار داده اند.

درحالیکه پسر خانم آنگ سان سوچی این دیدار را یک سفر تفریحی توصیف کرده، مقامات حکومتی گفته اند که در صورتی که طرفداران رهبر مخالفان در صدد استقبال از رهبر خود برآیند، بروز اغتشاش و نا آرامی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مقامات حزب خانم آنگ سان سوچی هم از هواداران او خواسته اند از برگزاری اجتماع و تظاهرات خودداری ورزند و یاد آور شده اند که در آخرین سفر رهبر حزب به بیرون از رانگون در سال 2003 ماموران به کاروان اتومبیل های همراه او حمله کردند و خانم آنگ سان سوچی به اتهام ایجاد اغتشاش، بازداشت شد و در حبس خانگی قرار گرفت.