خرابکاری در خط انتقال گاز مصر به اسرائیل و اردن

مقامات امنیتی مصر گفته اند که افراد ناشناس لوله انتقال گاز این کشور به اردن و اسرائیل را در منطقه ای در شمال صحرای سینا منفجر کرده اند.

این سومین مورد از خرابکاری در این خط لوله از زمان سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در ماه فوریه است و عاملان این اقدام و انگیزه آنان مشخص نیست.

برخی از منابع گفته اند که خرابکاری در این خط لوله توسط گروه های تندرو اسلامگرا صورت می گیرد که با صلح بین مصر و اسرائیل مخالفند اما برخی دیگر، این نوع خرابکاری را به هواداران آقای حسنی مبارک نسبت داده و انگیزه آن را القای نا امنی و احتمال بروز تنش منطقه ای در پی برکناری او دانسته اند.