واحدهای ارتش سوریه به سوی شهر ادلب حرکت کردند

ساکنان شهر حما در سوریه گفته اند که واحدهای زرهی ارتش که برای مقابله با تظاهرات مردم در مسیرهای ورودی این شهر موضع گرفته بودند از بعد از ظهر یکشنبه مواضع خود را ترک کرده و به سوی شهر ادلب، که در روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده بوده، حرکت کرده اند.

روز یکشنبه و دو روز پس از برگزاری تظاهرات دهها هزار نفر در تعدادی از شهرهای سوریه، نیروهای دولتی دهها نفر را در حما بازداشت کردند.

همزمان، از دمشق، پایتخت، گزارش شده است که شامگاه یکشنبه، ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در حومه این شهر آتش گشودند که در اثر آن، دست کم دو نفر کشته و شماری زخمی شدند.