ایران خواستار خودداری دولت بریتانیا از 'خشونت با معترضان' شد

به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در اشاره به تظاهرات اخیر در بریتانیا، گفته است: "رفتار پلیس انگلیس در برخورد با تظاهرات مسالمت آمیز مردم در تاریخ ۹/۴/۹۰ نماد دیگری از مخالفت با حقوق مشروع مردم در بیان عقاید و برگزاری اجتماعات می باشد."

هفته گذشته، به دعوت اتحادیه های صنفی بریتانیا، دهها هزار نفر در تظاهرات گسترده ای در اعتراض به برنامه دولت در مورد شرایط بازنشستگی شرکت کردند و به گفته منابع پلیس، چهل نفر به دلیل درگیر شدن با ماموران به طور موقت بازداشت شدند.

آقای مهمانپرست گفته است: "از دولت انگلیس می خواهیم ضمن رعایت حقوق بازداشت شدگان، از انجام هرگونه اعمال خشونت آمیز در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز مردم که برای دفاع از حقوق خود به خیابان ها آمدند خودداری ورزند."

سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر حکومت ایران را به منع فعالیت اتحادیه های مستقل صنفی و همچنین ممنوعیت تظاهرات غیردولتی، برخورد خشونت آمیز و بازداشت خودسرانه منتقدان و شکنجه و محاکمات غیرموجه آنان متهم کرده اند اما مقامات جمهوری اسلامی اینگونه افراد را اغتشاشگر و عوامل بیگانه توصیف کرده و برخورد با آنان را لازم دانسته اند.