ابراز آمادگی ایران برای همکاری اتمی با مصر

یک مقام بلند پایه دولت ایران، از آمادگی کشورش برای همکاری اتمی با مصر خبر داده است.

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است این کشور "برای همکاری مسالمت آمیز و تبادل دانش و تجارب با طرف مصری در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل، آمادگی کامل دارد."

آقای جلیلی مسئول اصلی مذاکره کننده بر سر پرونده اتمی ایران هم هست. او به روزنامه مصری "الاهرام" گفته که ایران و مصر دو عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل هستند و یکی از نقاط اشتراک این دو کشور، دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز برای تولید انرژی و مخالفت با تفکر سلاح کشتار جمعی است.

خبرگزاری های رسمی ایران به نقل از آقای جلیلی گفته اند که "هیچ مانعی در برابر عادی سازی روابط دوجانبه بین مصر و ایران به ویژه در برهه کنونی وجود ندارد."

ایران و مصر بیش از ۳ دهه است که با یکدیگر روابط سیاسی ندارند.