"تعیین خط قرمز برای قوه قضاییه بی معناست"

رئیس دیوان عدالت اداری در ایران گفته است: "تعیین خط قرمز برای قوه قضاییه بی معناست".

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدجعفر منتظري گفته "در نظام جمهوری اسلامی كه به موجب قانون اساسی، همگان در برابر قانون مساوی هستند، نمی‌توان براي افراد صرفا به دليل وابستگیشان به فلان و بهمان خط قرمز تعيين كنيم بلكه برای ما ملاك قانون است و اين همان چيزی است كه همه بايد به آن ملتزم باشيم."

آقای منتظری تاکید کرده "در برخورد با تخلف و ناديده گرفتن قوانين و مقررات قانون مبنای عمل خواهد بود و تعيين خط قرمز براي قوه قضائيه را بی ‌معنا مي‌دانيم."

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، چندی پیش در واکنش به موج دستگیری چند مقام دولتی و رؤسای دو منطقه آزاد تجاری گفته بود "کابینه خط قرمز ماست". وی تاکید کرده بود اگر "بخواهند به دولت دست اندازی کنند" مطالبی را با مردم ایران در میان خواهد گذاشت.

به گزارش ایلنا، رئيس ديوان عدالت اداری با اين توضيح كه اين مطلب به منظور روشن شدن اذهان و پاسخ به برخی گفتارها از مقاماتی كه انتظار چنين سخنانی از آنان نيست، بيان می ‌شود، افزوده است: "اين مساله در رسانه‌ها مطرح شده و چون مخاطب آن قوه ‌قضائيه و به نحوی ديوان عدالت اداری است، مجبور به توضيح شديم."