"برنامه نجات دریاچه ارومیه پیشرفتهایی داشته است"

یک مقام مسئول در ایران گفته برنامه انتقال آب به دریاچه ارومیه پانزده درصد پیشرفت داشته است.

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای احیا و نجات دریاچه ارومیه صورت گرفته گفته است برنامه اول سازمان وی انتقال آب حوض به حوض است که تاکنون پانزده درصد پیشرفت در این حوزه بدست آمده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر از ایران، اصلاح روش های آبیاری و باور کردن ابرها دیگر برنامه های در دست اجرا هستند.

به گفته این مقام مسئول وزارت نیرو تنها برای انتقال آب به دریاچه ارومیه ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.