بریتانیا آموزشگاه نظامی جدید در افغانستان تاسیس می کند

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که به افغانستان سفر کرده، گفته است که در ادامه کمک به تقویت ارتش ملی افغانستان، در نظر دارد یک آموزشگاه نظامی جدید در این کشور تاسیس کند.

وی گفت که کشورهای دیگر هم در این طرح مشارکت دارند و از جمله ایالات متحده تامین سی و هشت میلیون دلار از هزینه لازم برای راه اندازی این برنامه را بر عهده گرفته است.

آقای کامرون گفت که در حالیکه قرار است نیروهای بریتانیایی تا پایان سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج شوند، ایجاد یک نیروی نظامی توانمند و کارآمد برای حفظ امنیت این کشور اهمیت فراوانی دارد.