دو انفجار در عراق تلفات سنگینی را برجای گذاشته است

وقوع دو انفجار جداگانه در شهر تاجی، واقع در حدود بیست کیلومتری شمال بغداد، دست کم بیست و هفت کشته و دست کم پنجاه زخمی برجای گذاشته است.

معاون وزارت بهداری عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که این انفجارها در نزدیکی یک ساختمان دولتی روی داد و براساس برخی گزارش ها، عامل انفجار اول یک اتومبیل بمب گذاری شده بود.

این اتومبیل هنگامی منفجر شد که دهها تن از مراجعان و کارمندان این اداره دولتی در محل حضور داشتند.