کشور هلند مسئول قتل سه مسلمان در سربرنیتسا شناخته شد

دادگاه تجدید نظر در هلند، این کشور را مسئول مرگ سه مرد مسلمان دانسته است که در سال ۱۹۹۵ و هنگام جنگ بوسنی، به دست صرب ها مسلح در شهر سربرنیتسا کشته شدند.

قضات دادگاه نظر داده اند که نظامیان هلند مسئول حفاظت از منطقه امن اعلام شده از سوی سازمان ملل نمی بایست این سه نفر را به نظامیان صرب بوسنی که این شهر را به تصرف درآورده بودند تحویل دهند.

انتظار می رود حکم این دادگاه مبنای اقامه دعوی علیه کشور هلند از سوی خانواده های هشت هزار مرد و پسر مسلمان شود که در واقعه موسوم به "نسل کشی در سربرنیتسا" به دست صرب های مسلح کشته شدند.

مقامات هلندی تا کنون از قبول مسئولیت در این مورد خودداری کرده بودند.