'ابتلا به سالک در ایران کاهش یافته است'

محمد رضا شیرزادی، رئیس اداره بیماری های مشترک میان انسان و دام وزارت بهداشت ایران گفت: "سال گذشته ۱۸ هزار مورد سالک در کشور ثبت شده است، در حالی که در سال ۱۳۸۷ تعداد مبتلایان ثبت شده حدود ۲۲ هزار مورد بود".

به گفته او، بیماری سالک می تواند در اثر تماس افراد با زباله یا نخاله های ساختمانی گسترش یابد.

آقای شیرازی گفت: "بیشترین آلودگی به بیماری سالک در استان های خراسان رضوی، اصفهان، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ثبت شده است."