تیراندازی ماموران امنیتی به معترضان سوری

گزارش ها از سوریه حاکی است که در پی تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور، سه نفر در دومین روز اعتراضات مخالفان شهر حماه کشته شدند.

فعالان می گویند که تانک ها به محاصره این شهر ادامه می دهند، اما هنوز وارد شهر نشده اند. در روز دوشنبه نیز ۲۰ نفر از شهروندان این شهر بازداشت شدند.

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز شنبه پس از آنکه نیروهای امینتی در مقابله با معترضان در شهر حماه موفق عمل نکردند، استاندار حماه را از کار برکنار کرد.