وزیر علوم: از اول مهر دانشجویان در دو ردیف جداگانه بنشینند

کامران دانشجو، وزیر علوم ایران اعلام کرد: "از اول مهر ماه دانشجویان (دختر و پسر) در کلاس های درس باید در دو ردیف جداگانه بنشینند و مسئول اجرای این آئین نامه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روسای دانشگاه ها و مدارس عالی هستند. در حال حاضر هم برخی از روسا می خواهند این کار را انجام دهند، که حق دارند."

او با تاکید بر اینکه اسلامی شدن دانشگاه ها دو رکن دارد، گفت: "رکن اول محتوای دروس است که اصل آن با علوم انسانی است و بحث بعدی ظواهر و نمادها است و در این زمینه همزمان با محتوا باید به بحث ظواهر و نمادها ورود پیدا کنیم."

وزیر علوم در ادامه سخنانش پرسید: "کلاس های عمومی که می تواند جدا برگزار شود، چرا اینگونه نباشد، همچنین می توان برخی کلاس ها را جدا کرد. چه اشکالی دارد که این کار انجام گیرد".

آقای دانشجو با اشاره به یکی از بندهای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: "براساس این بند از مصوبه، دانشجویان زن و مرد لازم است در دو ردیف جداگانه بنشینند، می خواهیم این مصوبه را اجرایی کنیم نمی خواهیم دیوار بکشیم ما مخالف اختلاط زن و مرد براساس مناسبات و سبک غربی هستیم."