ایجاد حلقه دفاعی در مصراته به وسیله مخالفان قذافی

مخالفان مسلح معمر قذافی، رهبر لیبی، می گویند موفق شده اند که در غرب و جنوب شهر مصراته یک حلقه دفاعی در برابر نیروهای دولتی ایجاد کنند.

این مخالفان روز سه شنبه تعدادی از نیروهای دولتی که به اسارت گرفته اند را به خبرنگار بی بی سی نشان دادند.

درگیری نیروهای سرهنگ قذافی و مخالفان از صبح تا بعد از ظهر سه شنبه در حوالی مصراته، واقع در غرب لیبی، ادامه داشت.

خبرنگار بی بی سی می گوید که در مصراته هیچ یک از طرفین به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست نیافته است.